ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οι πελάτες μας προτιμούν για την ποιότητα της δουλειάς μας και την αξιοπιστία μας!

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Z2TECH

Το τεχνικό γραφείο με διακριτικό τίτλο Z2Tech ιδρύθηκε το 2010. Από το 2013 δραστηριοποίητε στις νέες, ιδιότητες εγκαταστάσεις του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το γραφείο στελεχώνεται από τους Ζιάννα Ιωάννη, πτυχιούχο Mηχανολόγο Mηχανικό, τον Ζιάννα Αργύριο, πτυχιούχο Hλεκτρολόγο Mηχανικό καθώς και τους συνεργάτες, μηχανικούς και τεχνικούς πλήθους ειδικοτήτων.Η τεχνική εξειδίκευση και προσήλωση μας στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, η ενδελεχής ενασχόληση και η κάθετη οργάνωση του γραφείου μας, διασφαλίζουν την επιτυχή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών θεμάτων και μελετών.

Το γραφείο δραστηριοποιείται τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα-εγκαταστάσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς:

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • Παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σχέδια ΔΕΗ, ενεργειακά πιστοποιητικά, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, άδεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος)
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • Κατασκευαστικές εργασίες (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Εργασίες θέρμανσης-κλιματισμού, εργασίες ολικής ή μερικής ανακαίνισης οικιών & επαγγελματικών χώρων, δίκτυα φυσικού αερίου-υγραερίου-πυρόσβεσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υγρομονώσεις-θερμομονώσεις)
  • Εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού: Σε συνεργασία με καταξιωμένους κατασκευαστές είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες του, επαγγελματίες και ιδιώτες, τις κατάλληλες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέρμανση, κλιματισμό, πυρόσβεση, εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και παραγωγικό εξοπλισμό που καλύπτει ευρύ φάσμα αναγκών στη παραγωγή προϊόντων.
  • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού: Σε συνεργασία με αδειούχους τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων,(υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, τεχνικούς καυστήρων, μονωτές) αναλαμβάνουμε την υποστήριξη του παραπάνω εξοπλισμού όσον αφορά την τακτική συντήρηση αλλά και την επισκευή.

Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 

Εργασίες Θέρμανσης – Κλιματισμού

 

column3-image1Δίκτυα φυσικού αερίου, υγραερίου, πυρόσβεσης

column1-image2Ολική ή μερική ανακαίνιση οικιών & επαγγ. χώρων

column2-image1Σχέδια ΔΕΗ (αλλ. ονόματος, αύξ. ισχύος, νυχτ. ρεύμα)

column3-image1Άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος