Ενσωματωμένο αισθητήριο με υγρό στοιχείο, βαθμονομημένη κλίμακα από 0 έως 5 αντιστοιχεί σε ένα εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από 7°C έως 28°C