Το γραφείο δραστηριοποιείται σε τέσσερις κυρίως τομείς:

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου μηχανικού

Κατασκευαστικές εργασίες

Εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Latest Projects